Utamakan Fakir, Zakat Fitrah Tersalurkan untuk 150 Jiwa

Red: Sugeng Riyadi

LAZNURULFIKRI.ORG, PALANGKA RAYA – Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan, ramadan 1444/2023 laz nurul fikri bersama relwan ramadan menyakurkan zakat di berbagi tempat di kalimantan tengah, dengan total penerima manfaat 150 jiwa. penyaluran zakat ini dilakukan sejak 3 hari sebelum hari raya idul fitri tepatnya pada tanggal 19-21 april 2023.

Penyaluran zakat fitrah merupakan salah satu program ramadan sukses Laz nurul fikri kalimantan tengah, dalam penyaluran ini Tim PGD bersama relawan ramadan 2023 tidak sembarangan dalam menentukan penerima zakat fitrah, sesuai dengan firman Allah Dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ibu Nur menyampaikan
Alhamdulillah terima kasih kami ucapkan kepada laz nurul fikri dan para donatur yang telah menyalurkan zakat fitrahnya kepada kami , mudah mudahan apa zakat yg bapak ibu tunaikan bisa menjadi penyempurna dan pembersih jiwa .


Direrktur laz nurul fikri bapak elis elyas yang mendampingi dalam penyaluran zakat fitrah ini menuturkan bahwa ,zakat fitrah yang kami salurkan adalah titipan dari para muzzaki yg telah berzakat di laz nurul fikri semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat untu bapak dan ibu semuanya .